جلسه قرآن محفل انس به مناسبت رحلت حضرت محمد (ص) – 15 اکتبر 2020