دستورالعمل و راهنمای استفاده از بخش های مختلف سایت از طریق این صفحه قابل دسترس می باشد:

  1. راهنمای ارسال مطلب در بخش نیازمندی ها
  2. راهنمای بازتعریف کلمه عبور در صورت فراموش آن
  3. راهنمای ارسال مقاله جدید در بخش تازه وارد ها
  4. راهنمای شخصی سازی پروفایل کاربری

در صورتیکه وجود راهنما برای بخش های دیگر سایت را لازم میدانید لطفا از طریق ارتباط با مدیر دوره ای به نشانی manager at quranmahfel dot com آن را به اطلاع دوستان دست اندر کار برسایند. همچون همیشه نظرات و انتقادات و مشارکت شما دوستان کمک شایانی به بهبود کمی و کیفی سایت جلسه قرآن محفل انس خواهد کرد.