جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 17 فوریه 2019‎، مسجد امام علی (ع)