جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 17 مارچ 2019‎، (بمکان دقت شود)