جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 28 آوریل 2019‎، مسجد امام علی (ع)