جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 3 فوریه 2019‎، مسجد امام علی (ع)