جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 3 مارچ 2019‎، مسجد امام علی (ع)