جلسه قرآن محفل انس، یکشنبه 7 آوریل 2019‎، (بمکان دقت شود)