جلسه قرآن یکشنبه 21 آوریل 2019‎، نیمه شعبان (بمکان دقت شود)